Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Indhold Frederiksborg Amt, Kronborg Østre Birk
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Christian Olsen, Esbønderup
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1824-08-17
År for krigsdeltagelse 1849 og 1850
Afdeling (institution) Gjorde Tjeneste ved Feltlazaretterne ved Fredericia og Isted.
Kompagni, eskadron eller batteri Gjorde Tjeneste ved Feltlasaretterne ved Fredericia og Isted.
Tjenestenummer 36 såvidt mindes
Tjenestegørende Indkaldt den 1ste Marts 1849. permitteret 1851.
Grad Menig
Såret Nei
Lazaret Nei
Fanget i krigen Nei
Pensionskasse og -nummer Nei
Medlem af DVS og afdeling Nei
Nuværende stilling Kusk på Hellebek Klædefabrik
Bopæl Hellebek ved Helsingør
Adresse Christian Olsen - Kusk på Hellebek Klædefabrik ved Helsingør
Yderligere tekst i dokument Fredensborg 49-36 [må være henvisning til lægdsrullen]

udskr [= udskrevet] 1848

Odense fra 2/7 - ankom fra Traindepotet.

mgf.

Kan ikke findes, er formentlig mødt i Fredericia eller Odense i 1849. ved Trændepoterne, hvis Archiver ikke ere beroende ved Militairarbeiderdepotet.
Larsen

Centraldepot
Generalstaben
Ifølge Stam- og Afregningsbogen for Traindepotet i Odense og Stambogen over Personalet ved Odense Lazareth har Nr. 36 Trainkudsk Christian Olsen Esbønderup (Frederiksborg Amt Lægd 49, Lægds Nr. 36) - født 1824 - mødt 16/3 49 - gjort Tjeneste ved Lazarethet i Odense fra 2/7 50. -
Åhman

B F