Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Indhold Frederiksborg Amt, Hillerød Købstad og Frederiksborg Birk
(Alle billeder i serien)
Svar
Navn Anders Larsen, født i Slagslunde
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 26-11-1820
År for krigsdeltagelse i 1848 - 49 - 50
Afdeling (institution) Ved Artilleriet
Kompagni, eskadron eller batteri Ved 8. Batteri
Tjenestenummer Nr. 43 [der står: Nummer 43]
Tjenestegørende Bestemt Dato vides ikke men jeg var med de første der blev indkalt og med de sidste der blev permiteret
Grad som Menig
Såret Nei
Lazaret Jeg var Syg og lå på Garnisons Hospital i Kjøbenhavn en lile Tid
Fanget i krigen Nei
Pensionskasse og -nummer Nei
Medlem af DVS og afdeling Nei
Nuværende stilling Jeg er Husmand med Jord Lod
Bopæl i Steenløse Frederiksborg Amt så vidt vides Ølstykke Herred Steenløse Sogn og By
Adresse Huusmand Anders Larsen Steenløse
Yderligere tekst i dokument

Fra 26/4 49 commanderet til den mobile Park på Als.

Lønborg

Berettiget

ESchreiber