Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Indhold Frederiksborg Amt, Hillerød Købstad og Frederiksborg Birk
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Niels Poulsen, Reersløv
Grad Trænkusk
Bopæl Stenløse
Yderligere tekst i dokument

Var De Constabel, Trainconstabel eller Trainkudsk?: Trainkudsk

Havde De andre N. (Numre) end 197?: Nei !

Var De udcommanderet under Krigen, og da ved hvilken Afdeling, naar og hvor, og hvad heed Deres Officerer (Capitain eller Lieutenant)?: Ja ved Sygedepotet paa Augustenborg Slot 1849. Løjtnant Thestrup, saa længe jeg var i Kjøbenhavn

Skyldbogen bedes indsendt.: har ingen. Indsendte Afregningsbogen, som imidlertid bærer et fejlagtigt Navn

Var De hele Tiden til Tjeneste i Kjøbenhavn?: Kun 2 Maaneder. Resten af Tiden paa Augustenborg.

Ved hvilket Magasin, Depot (kanikkelæses) samt under hvilke Officerer eller Intendanter og Underofficerer forrettede De Tjeneste under Krigen?: Lærte i Kjøbenhavn og var senere ansat udelukkende paa Augustenborg Lazareth

                        Hærens Oplysninger kan ikke (kanikkelæses) 

Steenløse d. 29. Juni 1877              Underdanigst

                                                          Niels Poulsen

 

Fødselsdato (dd-mm-åååå) Kunne ikke udfyldes
År for krigsdeltagelse Kunne ikke udfyldes
Afdeling (institution) Sygedepotet paa Augustenborg Slot
Kompagni, eskadron eller batteri Kunne ikke udfyldes
Tjenestenummer 197
Tjenestegørende Kunne ikke udfyldes
Nuværende stilling Kunne ikke udfyldes
Adresse Kunne ikke udfyldes
Indtasterens bemærkninger Da oplysningerne svarer til oplysningerne på det følgende ansøgningsskema, må det dreje sig om samme Niels Poulsen