Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Indhold Frederiksborg Amt, Hillerød Købstad og Frederiksborg Birk
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Niels Olsen, Ølstykke
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1818-02-18
År for krigsdeltagelse 1848-50
Afdeling (institution) Ei f. [må betyde: "ført"] v. [= ved] Centraldepotet ["Ei ... Centraldepotet" er tilføjet af en anden hånd. Ansøgeren har oprindeligt anført: "2. Reservebataljon"] - 1. Reservebataljon
Kompagni, eskadron eller batteri 4. Kompagni under Kaptajn Gautesen
Tjenestenummer Erindres ikke - 61 ["61" er tilføjet af en anden hånd]
Tjenestegørende Erindres ikke - [Tilføjet senere af en anden hånd: Ansøgeren er fml [= formentlig] indkaldt til den 1ste Mai 1848 - På Feltfod 15/3 49 - 9/9 49 - Indkaldt om Foråret 1848 og blev permiteret fra Depotet i Kjøbenhavn 1851 - 1/5 48 -]
Grad Menig
Såret Nei
Lazaret Nei
Fanget i krigen Nei
Pensionskasse og -nummer Nei
Medlem af DVS og afdeling Nei
Nuværende stilling Hjulmand og Væver
Bopæl Ølstykke Sogn og By Ølstykke Herred - Frederiksborg Amt - Frederiksborg - 4 -
Adresse Ølstykke pr. Kjøbenhavn
Yderligere tekst i dokument 3013. [øverst til højre]

A [påført senere af en anden hånd med stor skrift henover skemaet øverst til venstre]

/Udskreven 1841/ [tilføjet senere af en anden hånd i tilknytning til feltet: "Fødselsdato"]

Fredbg [= Frederiksborg] B [= Birk] [tilføjet senere af en anden hånd i tilknytning til feltet: "Bopæl"]

Kan ikke findes hverken i Stambøger eller Undermunderingsprotocoller
Larsen

[Streget over: Centraldepotet - 2. Gang]

Er nu fundet og
Berettiget for 1849.
Larsen