Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Indhold Frederiksborg Amt, Hillerød Købstad og Frederiksborg Birk
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
År for krigsdeltagelse 1849 - 1850
Tjenestegørende Kunne ikke udfyldes
Grad Underkorporal
Yderligere tekst i dokument

Hvad var Deres Bynavn?: Store Løndby ved Frederiksværk

Var De Constabel, Trainconstabel eller Trainkudsk?: Undercorporal

Hvilket Nr. havde De?: Kan ikke erindres. - 35

Var De udcommanderet under Krigen, og da ved hvilken Afdeling, naar og hvor, og hvad hed Deres Officerer (Capitain eller Lieutenant): Jeg blev indkaldt i Mai 1849, Dagen efter afsendt som Undercorporal til Fredericia, hvor jeg stod under Commando af daværende Major Vahl.

Skyldbogen bedes indsendt. Kan ikke tilvejebringes.

Var De hele Tiden til Tjeneste i Kjøbenhavn?: Efter at være permitteret fra Fredericia i Efteraaret 1849 blev jeg atter indkaldt til Tjeneste i Foraaret 1850, hvorefter jeg var til Tjeneste ved 1ste Trainkudskedepot indtil Foraaret 1851.

Naar blev De Befalingsmand (Corporal eller Undercorporal): I 1840 blev jeg Undercorporal og som saadan gjorde jeg Tjeneste ved 10. Batteri paa Frederiksværk indtil Foraaret 1842 da jeg blev forsat til 2. Batteri i Kjøbenhavn under daværende Capitain E. Bruun

 

Navn Kunne ikke udfyldes
Fødselsdato (dd-mm-åååå) Kunne ikke udfyldes
Afdeling (institution) Kunne ikke udfyldes
Kompagni, eskadron eller batteri Kunne ikke udfyldes
Tjenestenummer 35
Nuværende stilling Kunne ikke udfyldes
Bopæl Kunne ikke udfyldes
Adresse Kunne ikke udfyldes
Indtasterens bemærkninger

Det drejer sig formentlig om Hans Jensen født 21-04-1817, hvis ansøgningsskema ses på forrige opslag.

Det må dreje sig om Store Lyngby, som ligger lidt syd øst for Frederiksværk, Lyndby ligger vest for Roskilde