Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Indhold Frederiksborg Amt, Hillerød Købstad og Frederiksborg Birk
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Søren Rasmussen
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1813-09-01
År for krigsdeltagelse Kunne ikke udfyldes
Afdeling (institution) Kunne ikke udfyldes
Kompagni, eskadron eller batteri Kunne ikke udfyldes
Tjenestenummer Kunne ikke udfyldes
Tjenestegørende Kunne ikke udfyldes
Grad Kunne ikke udfyldes
Nuværende stilling Kunne ikke udfyldes
Bopæl Kunne ikke udfyldes
Adresse Kunne ikke udfyldes
Yderligere tekst i dokument

For at Deres berettigelse til Erindringsmedaljen kan godtgøres, anmodes De om herpå at give følgende oplysninger og sende disse til 1. Ingeniørbataljon, Kronprinsessegades kaserne i København:

 

Hvad var Deres daværende bynavn?

Hvem var Deres kompagnichef?

Var De Sapør eller Trænkusk?

Jørgensen.

 

Efter foranstående skrivelse, må jeg herved oplyse:

Mit bynavn er Lille Fuglede, og meldte mig ved Ingeniørkorpset den 1. marts 1849 i Middelfart, derfra til Fredericia og forblev der som Rekrut i 6 uger (til først i april måned) derfra til København den 27/6 49. Fra København til Fyn og der ansat ved Brotrænet, og indkvarteret i Skovbølling sogn pr Middelfart; min chef  var Kaptajn Rasmussen.

Parcellist Søren Rasmussen

Store Lyngby, Lille Lyngby sogn pr Frederiksborg.

 

Til

Parcellist Søren Rasmussen.

Indtasterens bemærkninger 2/2