Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Indhold Frederiksborg Amt, Hillerød Købstad og Frederiksborg Birk
(Alle billeder i serien)
Svar
Navn Søren Nielsen
Bopæl Farum Overdrev
Yderligere tekst i dokument

Dette er de Oplysninger jeg er istand til at meddele; da jeg ikke er i Besiddelse af  Afregningsbog eller andre Papirer fra min Tjenestetid maa jeg indskrænke mig hertil. jeg har aldrig lidt nogensomhelst Straf af hvilket Navn end nævnes kan og mener derfor at have Ret til den nævnte Erindringsmedallie, som jeg først nu savner efter at see mine fordums Kammerater prydede med den.

Svar herpaa bedes sendt til min Arbejdsherre forhenværende Folketingsmand Gaardejer P. Hansen i Bregnerød pr. Lillerød Station.          

                                                   Med Høiagtelse

Farum Overdrev  25/5 77                ærbødigst

                                                        Søren Nielsen

                                    Frederiksborg Birk og Amt

                                 Berettiget

                                 for 1848 - 1850

                                       Larsen

Indtasterens bemærkninger Nr. 2 af 2 dokumenter fra Søren Nielsen
Fødselsdato (dd-mm-åååå) Kunne ikke udfyldes
År for krigsdeltagelse 1848 - 50
Afdeling (institution) 1. Reservebataljon
Kompagni, eskadron eller batteri 4. Kompagni
Tjenestenummer Nr. 82
Tjenestegørende Kunne ikke udfyldes
Grad Kunne ikke udfyldes
Nuværende stilling Indsidder
Adresse Kunne ikke udfyldes