Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Indhold Frederiksborg Amt, Hillerød Købstad og Frederiksborg Birk
(Alle billeder i serien)
Svar
Navn Ole Danielsen, Ørsløv
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 30-04-1822
År for krigsdeltagelse 1848, 1849, 1850.
Afdeling (institution) 2. Jægerkorps
Kompagni, eskadron eller batteri 3. Kompagni
Tjenestenummer Først Nr. 11. senere Nr. 23.
Tjenestegørende Fra 1845. til 1850 inclusive
Grad Som Jæger.
Såret Nei.
Lazaret på Gottorp Laseret 1850 - på Wilhelmine Skole Flensborg 1850 - på Holsteinhus i Fyen 1850.
Fanget i krigen Nei.
Pensionskasse og -nummer Nei.
Medlem af DVS og afdeling Ja. - Hillerød Nr. 8731.
Nuværende stilling Arbejdsmand.
Bopæl Carlsberg ved Hillerød.
Adresse Ole Danielsen Arbejdsmand ved Hillerød.
Yderligere tekst i dokument
Berettiget
Wildemoes
Oberst
Chef for 18 Bataljon