Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Indhold Frederiksborg Amt, Hillerød Købstad og Frederiksborg Birk
(Alle billeder i serien)
Svar
Navn Kristian Edvard Drakenberg
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 30-09-1831
År for krigsdeltagelse 1848, 1849 og Begyndelsen af 50
Afdeling (institution) 1848 ved 2. Jægerkorps, 1849 og 50 ved 1. Jægerkorps
Kompagni, eskadron eller batteri 4. Kompagni ved begge Jægerkorps
Tjenestenummer 8 ved 1. Jægerkorps (huskes ikke det ved 2.)
Tjenestegørende Fra September 1848 til Februar 1850
Grad Ved 2. Jægerkorps som Menig ved 1. Jægerkorps som Overjæger*)
Såret Let ved Kolding, 23. April
Lazaret Valdemar Slot (Taasinge)
Fanget i krigen Nei
Pensionskasse og -nummer Nei
Medlem af DVS og afdeling Har været ved den Københavnske; i den herværende Kreds (Hillerød) ikke
Nuværende stilling Faktor (Bogtrykker)
Bopæl Hillerød
Adresse Faktor Drakenberg Hillerød
Yderligere tekst i dokument

*) Gjennemgik Kommandoskolen under daværende Major Bernstorff

Berettiget

Caspar Schøller