Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Indhold Frederiksborg Amt, Horns Herred
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Jens Jensen Østby
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1824-12-28
År for krigsdeltagelse i 1848 - 49 - 50
Afdeling (institution) Ved 2. Jægerkorps
Kompagni, eskadron eller batteri Ved 4. Kompagni
Tjenestenummer Nr. 32
Tjenestegørende Fra den 30 Maie 1847 til i Januar 1851
Grad Som Menig
Såret Nei
Lazaret Ja i Slesvig og Augustenborg
Fanget i krigen Nei
Pensionskasse og -nummer Nei
Medlem af DVS og afdeling Nei
Nuværende stilling Husmand og Arbejdsmand
Bopæl Frederiksborg Amt Horns Herred - Ferslev Sogn Wenslev Bye
Adresse Hmd. [= Huusmand] Jens Jensen Venslev
Yderligere tekst i dokument x 240. [senere påført af en anden hånd øverst til venstre]

Berettiget
?Wildemoes
Oberst
Chef for 18. Bataljon