Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Indhold Frederiksborg Amt, Horns Herred
(Alle billeder i serien)
Svar
Navn Jacob Pedersen Kjøge
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 11-12-1825
År for krigsdeltagelse 1848 - 49 - 50.
Afdeling (institution) Militærarbejder
Kompagni, eskadron eller batteri Ved 4. Batteri
Tjenestenummer Nr. 178
Tjenestegørende fra 8te April 1848 til Krigens Slutning
Grad Militærarbejder - Oppasser ved 4. Batteris chef - Menig
Såret Nei
Lazaret ja Lazarethet i Fredericia
Fanget i krigen Nei
Pensionskasse og -nummer Nei
Medlem af DVS og afdeling Nei
Nuværende stilling Hmd [= Husmand]
Bopæl Vensløs Bye Fersløv Sogn - Frederiksborg Amt
Adresse Husmand Jacob Petersen - Vensløv pr Skibby
Yderligere tekst i dokument Berettiget
Glahn