Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Indhold Frederiksborg Amt, Horns Herred
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Hans Thomsen
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1823-06-20
År for krigsdeltagelse I Året 1850
Afdeling (institution) Artilleriet
Kompagni, eskadron eller batteri ved 1. Batteri Lumholtz Halvbatteriet Schou
Tjenestenummer 220 var mit Trainkonstabel Nummer som jeg beholt
Tjenestegørende Den 10 Mai 1846 trådte jeg i Tjennesten som Trainconstabel, da Krigen udbrød 1848 blev jeg Overtrainconstabel på Artilleriets Rideskole, 1849 reiste jeg til Armeen.
Grad som Befalingsmand eller Kanonkommandør [også: Trainkonstabel - Overkonstabel - Overtrainkonstabel]
Såret Nei
Lazaret ja på Garnitionshospitalet a Thyfus i 1846
Fanget i krigen Nei
Pensionskasse og -nummer Nei
Medlem af DVS og afdeling ja Nr. 19474
Nuværende stilling Ernærelse ved Vevning [Væver og Opsynsmand på Fattighus]
Bopæl som Opsynsmand i Gjerløv Draaby Fattighus - Frederiksborg Amt
Adresse Hans Thomsen Vever og Opsyns,and i Draaby Fattighus pr Frederikssund
Yderligere tekst i dokument Berettiget
Glahn