Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Indhold Holbæk Amt, Nykøbing Sjælland Købstad og Dragsholm Birk
(Alle billeder i serien)
Svar
Navn Hans Jensen, Snedlerup
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 23-11-1823
År for krigsdeltagelse 1848 - 50
Afdeling (institution) Ved Den Aktive Armees hovedkvarter
Kompagni, eskadron eller batteri Kunne ikke udfyldes
Tjenestenummer Nr. 73
Tjenestegørende 1848 den 24. juni til den 19. april 1851
Grad Som Menig
Såret Nej
Lazaret på lazarettet i Fredericia og Kolding
Fanget i krigen Nej
Pensionskasse og -nummer Nej
Medlem af DVS og afdeling Nej
Nuværende stilling Husmand
Bopæl Asmindrup by og sogn, Ods herred, Holbæk amt.
Adresse Husmand Hans Jensen, Asmindrup by pr Nykøbing Sjælland
Yderligere tekst i dokument

Ved Depotet findes ingen oplysninger om Trænkuske af de forskellige depoter for 1848.

Larsen.

 

I Overkommandoen forefindes ikke lister over de ved hovedkvarteret tjenestegørende menige. - Ifølge Reservetrændepotets stambog tilgået dette d. 21/3 51 fra Generalkommandoen i Slesvig. (mødt første gang d. 24/6 48 perm. 19/4 51)

E. Åhman.

 

Funden v. Arm. Hovedkv. fra d. 8/8 - 2/10 1849.

 

Berettiget,

Nielsen

Indtasterens bemærkninger