Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Indhold Maribo Amt, Maribo
(Alle billeder i serien)
Svar
Navn Kunne ikke udfyldes
Fødselsdato (dd-mm-åååå) Kunne ikke udfyldes
År for krigsdeltagelse Kunne ikke udfyldes
Afdeling (institution) Kunne ikke udfyldes
Kompagni, eskadron eller batteri Kunne ikke udfyldes
Tjenestenummer Kunne ikke udfyldes
Tjenestegørende Kunne ikke udfyldes
Grad Kunne ikke udfyldes
Nuværende stilling Kunne ikke udfyldes
Bopæl Kunne ikke udfyldes
Adresse Kunne ikke udfyldes
Yderligere tekst i dokument

Som alt tidligere anført findes ansøgeren ikke opført hverken i Regimentets stambog, eller i lønningsberegningerne for 1849, hvorimod den i det begæringen bilagte permissionspas omtalte Jørgen Rasmussen (Østofte) står opført i 1. Eskadrons stambog under no 54 med mødedag d. 1. april 1844 og senere for at have været til tjeneste ved samme Eskadron fra 1. april til 17. september 1849 og i 1850 ved Depoteskadronen indtil d. 22. maj. - Der findes ingen vedtegning om, at nogen anden har været stillet i hans sted; imidlertid er det tænkeligt, at en vilkårsbytning kan have funden sted imellem ansøgeren og J. Rasmussen (Østofte), uden at denne er bleven antegnet i stambogen; men mod en sådan antagelse synes atter permissionspasset, der er udstedt under 13. septbr. 1849 for sidstnævnte og senere påtegnet af Lægdsmanden at tale.                4. Dragonregiment, Næstved d. 7.juli 1877. Freiesleben.

Er Jørgen Rasmussen Østofte ifølge bøgerne berettiget til medaljen? i tidsrummet fra 16. marts til 13. september?

Jørgen Rasmussen Østofte er berettiget til Erindringsmedaljen for krigen 1848/50. Freisleben.