Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Indhold Maribo Amt, Maribo
(Alle billeder i serien)
Svar
Navn Kunne ikke udfyldes
Fødselsdato (dd-mm-åååå) Kunne ikke udfyldes
År for krigsdeltagelse Kunne ikke udfyldes
Afdeling (institution) Kunne ikke udfyldes
Kompagni, eskadron eller batteri Kunne ikke udfyldes
Tjenestenummer Kunne ikke udfyldes
Tjenestegørende Kunne ikke udfyldes
Grad Kunne ikke udfyldes
Nuværende stilling Kunne ikke udfyldes
Bopæl Kunne ikke udfyldes
Adresse Kunne ikke udfyldes
Indtasterens bemærkninger Vist også et "arbejdspapir", der knytter sig til den forrige ansøgning.
Yderligere tekst i dokument

Hvad var Deres bynavn? Hørsmarke

Var De Konstabel, Trænkonstabel eller Trænkusk? Trænkonstabel.

Havde De andre nr. end 77? nej.

Hvad hed Deres chef (kaptajn eller løjtnant)? Kaptajn Mossin

Var De udkommanderet under krigen, og da ved hvilken afdeling og når og på hvilke steder? Isted den 25. juli 1850.

Skyldbogen bedes indsendt. Haves ingen

2/12 48 til 8. Batt.