Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Indhold Maribo Amt, Stubbekøbing
(Alle billeder i serien)
Svar
Navn Rasmus Jensen, Barup
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 02-08-1825
År for krigsdeltagelse 1848-49-50
Afdeling (institution) Kunne ikke udfyldes
Kompagni, eskadron eller batteri 5. Batteri Kaptajn Dinesen.
Tjenestenummer Overkomplet Nummeret 26/7. Bataljon
Tjenestegørende Fra 25 april 1848 til 20 juni 1851
Grad Menig Konstabel.
Såret Nej
Lazaret Nej
Fanget i krigen Kan ikke udfyldes
Pensionskasse og -nummer Kan ikke udfyldes
Medlem af DVS og afdeling Kan ikke udfyldes
Nuværende stilling Kunne ikke udfyldes
Bopæl Kunne ikke udfyldes
Adresse Kunne ikke udfyldes
Yderligere tekst i dokument

Jeg blev taget til Constabel 1847. Blev modtaget 25 April 1848. Skolen varede i 16 Uger. Jeg blev syg og var ikke med ved Præsentationen, men slap Skolen og gjorde Tjeneste i Kjøbenhavn til Efteraaret, da blev jeg kommanderet til Sønderborg og ansat ved Kirkebatteriet og var med ved flere Træfninger bl: A: den 13 April. - Da Batteriet blev demonteret kom jeg til Nordborg var ved 5. Batteri Capt. Dinesen fra 25 Juli til 12 Septbr og var efter Krigen med Batteriet i Kjøbenhavn, maatte derfra til Assens, var med at opløse den Park og maatte til Sønderborg igjen hvorfra jeg blev permitteret i Foraaret 1851. - Taarup pr Stubbekøbing 5 Juni 1877.

Rasmus Jensen                     Steenhugger.

Indtasterens bemærkninger Dette er et arbejdspapir