Join the project

Collection
Krigene 1848-1850 og 1864
Record creator Krigsministeriet
Record Series Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Content Maribo Amt, Nykøbing Falster
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Philip Jacob Hansen, Fuglsø
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1823-04-26
År for krigsdeltagelse 1848-50
Afdeling (institution) Har gået på skolen i København (Sølvgades kaserne) 1848 som frivillig og derefter ansat ved 4. Reservebataljons 1. Kompagni, Kaptajn Hansen, men først tjent under Kaptajn Gede og senere under Kaptajn Hansen.
Kompagni, eskadron eller batteri Altså tjent ved 4. Reservebataljons 1. Kompagni 1848 - 49 - 50, Major Tram var Bataljonskommandør.
Tjenestenummer 143 og senere under No 4
Tjenestegørende 24/3 1848 til 18/4 1851
Grad Menig Berettiget for 1850, Larsen.
Såret Nej
Lazaret Ja, paa Fredericia fra nytår 1850 til foråret under Overlæge Manicus.
Fanget i krigen Nej
Pensionskasse og -nummer Nej
Medlem af DVS og afdeling Nykøbing Falster under No 13399
Nuværende stilling Kreaturpasser
Bopæl Nykøbing Falster
Adresse Philip Jacob Hansen, Købmand Edv. Benzon, Nykøbing Falster
Yderligere tekst i dokument Har været med ved Fredericia, Isted, Frederiksstad og andre steder hvor 4. Reservebataljon 1 Kompagni har været.  Rye var min Brigadekommandør.
Berettiget for 1850.
Larsen
Indtasterens bemærkninger
Der findes også et skema fra denne ansøger under navnet Philip Jacob Eriksen.