Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Indhold Maribo Amt, Nykøbing Falster
(Alle billeder i serien)
Svar
Navn Niels Clausen, Sønderaaby
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 19-06-1820
År for krigsdeltagelse 1848-49-50
Afdeling (institution) 6. Dragonregiment
Kompagni, eskadron eller batteri 1. Eskadron
Tjenestenummer 73. Funden berettiget i arkiv. Reservetrændepot i 1850.
Tjenestegørende Kunne ikke udfyldes
Grad Blev Underkorporal 1850. Er ej anført i stambog eller regnskaber.
Nuværende stilling Murersvend
Bopæl Nykøbing Falster
Adresse Kunne ikke udfyldes
Yderligere tekst i dokument Fra og til hvilken Tid har han været tjenstgjørende ved Depotet?
Neergaard
Uberettiget ved Depotet
 
(skrevet på tværs):
Kan ikke ses at have været indkaldt i 1848-49, i 1850 ved 6 DRs Depot i Odense fra 18/5 - 24/6, den 25/6 afgået til Trændepotet sammesteds var hjemsendt derfra kan ikke angives uberettiget 
Opgiver at han i 1849 har været ridende
ordonnans hos Pladskommandanten i Assens; kan ikke give tydeligere oplysninger.    Neergaard.
Indtasterens bemærkninger Flere påtegninger hen over felterne.