Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Indhold Maribo Amt, Nykøbing Falster
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Jon Constant Finsen
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1826-11-24
År for krigsdeltagelse 1850-51
Afdeling (institution) Konstitueret Underlæge ved Lazaret paa Sølvgades Kaserne og i Aabenraa (Feltfod)
Kompagni, eskadron eller batteri Ifølge arkivet for lazarettet i Åbenrå tjenstgørende ved nævnte lazaret fra 22. decbr. 1850. Åhman.
Tjenestenummer Kunne ikke udfyldes
Tjenestegørende Fra Eftersommeren 1850 til Foraaret 1851. Dagen erindres ikke
Grad Konstitueret Underlæge
Såret Nej
Lazaret Nej
Fanget i krigen Nej
Pensionskasse og -nummer Nej
Medlem af DVS og afdeling Nej
Nuværende stilling Stiftsfysikus
Bopæl Nykøbing Falster
Adresse Nykøbing Falster, Frisegade
Yderligere tekst i dokument Generalstaben.
Berettiget
Stiernholm