Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Indhold Maribo Amt, Nykøbing Falster
(Alle billeder i serien)
Svar
Navn Rasmus Hansen
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 02-03-1825
År for krigsdeltagelse 1849-1850
Afdeling (institution) 6. Brigade, 1. Liniebataljon
Kompagni, eskadron eller batteri 1. Kompagni
Tjenestenummer No 20
Tjenestegørende det kand jeg ikke mindes
Grad som Menig
Nuværende stilling Møller
Bopæl Skelby Sogn, Maribo Amt, Falsters Sønder Herred
Adresse Rasmus Hansen, Møller, Skelby
Yderligere tekst i dokument Findes ikke efter de anførte Oplysninger
[kanikkelæses]
1. Bataljon 2. G
Berettiget forsaavidt Vedkommende har forrettet Tjeneste som Pioner og er født i Vaalse.
[kanikkelæses]
 
Aas, der maa antages at henhøre til Aarg. 1848 er feil mødt paa Rekrutskolen i Efteraaret 1848 og i Januar 1849 tilgaaet 1. Bataillon, saafremt han ikke findes mellem de i April mødte Rekr. af Aarg. 1848, der tilgik Afd. et Par Maaneder efter Indkaldesen.
Indtasterens bemærkninger Skemaet har yderligere påtegning hen over flere felter.