Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Indhold Maribo Amt, Nykøbing Falster
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Hans Mikkelsen
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1825-06-18
År for krigsdeltagelse Kunne ikke udfyldes
Afdeling (institution) Kunne ikke udfyldes
Kompagni, eskadron eller batteri Kunne ikke udfyldes
Tjenestenummer Kunne ikke udfyldes
Tjenestegørende Kunne ikke udfyldes
Grad Kunne ikke udfyldes
Nuværende stilling Kunne ikke udfyldes
Bopæl Kunne ikke udfyldes
Adresse Kunne ikke udfyldes
Indtasterens bemærkninger Dokumentet - ansøgningens bagside - indeholder supplerende oplysninger vedr. ansøgningen.
Yderligere tekst i dokument

For at Deres berettigelse til medaljen kan godtgøres ønskes oplyst:                            1. Var De Trænkusk? Sygepasser? Officersoppasser?                                       2. Ved hvilken Bataljon eller Regiment forrettet tjeneste?                                   3. Fra hvilken by og afdeling hjemsendt? 4. Giv så nøjagtige oplysninger som muligt om Deres tjeneste under krigen. Skemaet med konvolut tilbagesendes frankeret under adresse: "Til Hærens Militærarbejderdepot København"

Mødte 9. juni som Trænkusk i Fredericia ansat ved fæstningsarbejde i 16 dage, derfra til Kommandantskabet i Middelfart ved Intendanturen i kort tid, senere til Svendborg som Sygepasser, derfra til Haderslev i samme tjeneste derfra til Sønderborg ved magasinerne, derfra til Flensborg til Kommandantskabet, ved hvilket jeg var Ordonnans, og derfra permitteredes jeg i oktober 1851. Ved Trændepotet i Odense har jeg ikke været.               Ærb.             Hans Mikkelsen.

Har ikke været på feltfod ved Arbejdskommandoet i Fredericia, mulig ved de ovenfor anførte andre Institutioner.          Larsen.