Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Indhold Maribo Amt, Lollands Sønder Herred
(Alle billeder i serien)
Svar
Navn Christian Jespersen
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 18-05-1824
År for krigsdeltagelse Kunne ikke udfyldes
Afdeling (institution) Kunne ikke udfyldes
Kompagni, eskadron eller batteri Kunne ikke udfyldes
Tjenestenummer Kunne ikke udfyldes
Tjenestegørende Kunne ikke udfyldes
Grad Kunne ikke udfyldes
Nuværende stilling Kunne ikke udfyldes
Bopæl Kunne ikke udfyldes
Adresse Kunne ikke udfyldes
Yderligere tekst i dokument

For at Deres berettigelse til medaljen kan godtgøres ønskes oplyst:

1. Var De Trænkusk? Sygepasser? Officersoppasser?

2. Ved hvilken afdeling i det nørrejyske Armekorps   forrettet tjeneste?

3. Når og hvorfra blev De hjemsendt?

4. Giv så nøjagtige oplysninger som muligt om Deres tjeneste under krigen.

Skemaet med konvolut tilbagesendes frankeret under adresse:

"Til Hærens Militærarbejderdepot København"

Husmand Christian Jespersen i Toreby mødt ved 1. Artilleriregiment i København fra 16/5 49 til 10/6 49, afgået fra København til Trændepotet i Odense i 5 á 6 dage, afgået fra Odense til Fredericia 49 som Trænkusk ved de indelagte bønderheste i 5 á 6 uger under Kommandantskabet. Afgået derfra til Odense Trændepot, udkommanderet på landet som hestepasser til efteråret. Afgået fra Odense til Nyborg som Sygevogter til midt i vinteren. Afgået fra Nyborg til Odense, Sygevogter der. Afgået derfra til Bogense som Sygevogter i 50. Fra Bogense til Odense i nogle dage. Afgået derfra til Als, Sygevogter på Augustenborg til februar 51. Permitteret fra Sønderborg i februar 1851.

Indtasterens bemærkninger 2/2