Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Indhold Maribo Amt, Lollands Sønder Herred
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Jørgen Henrik Hansen
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1825-12-05
År for krigsdeltagelse Kunne ikke udfyldes
Afdeling (institution) Kunne ikke udfyldes
Kompagni, eskadron eller batteri Kunne ikke udfyldes
Tjenestenummer Kunne ikke udfyldes
Tjenestegørende Kunne ikke udfyldes
Grad Kunne ikke udfyldes
Nuværende stilling Kunne ikke udfyldes
Bopæl Kunne ikke udfyldes
Adresse Kunne ikke udfyldes
Yderligere tekst i dokument

1ste INGENIEURBATAILON.

Kronprindsessegadens Caserne, d. 6te Juli 1877

 

For at Deres berettigelse til erindringsmedaljen kan godtgøres, anmodes De om herpå at give følgende oplysninger og sende disse til 1. Ingeniørbataljon, Kronprinsessegades kaserne, København.

Hvad var Deres bynavn?

Ved hvilke delinger har de gjort tjeneste?

Under hvilke officerer har De tjent?

Jørgensen.

 

Til

Forpagter Jørgen Henrik Hansen

Skovlænge præstegård

Lolland.

Indtasterens bemærkninger 2/3