Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Indhold Maribo Amt, Lollands Sønder Herred
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Paul Frederik Jensen, Harpelunde
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1826-11-03
År for krigsdeltagelse 1849 og 1850
Afdeling (institution) ved 1. Artilleriregiment
Kompagni, eskadron eller batteri ved 10. Batteri
Tjenestenummer såvidt erindres No 251. 214.
Tjenestegørende Kunne ikke udfyldes
Grad Kunne ikke udfyldes
Nuværende stilling Kunne ikke udfyldes
Bopæl Kunne ikke udfyldes
Adresse Kunne ikke udfyldes
Yderligere tekst i dokument

Hvad var Deres bynavn? Paul Frederik Jensen Harplunde.

Var De Konstabel, Trænkonstabel eller Trænkusk? Trænkusk.

Havde De andre nr. end 251? Nej.

Var De udkommanderet under krigen, og da ved hvilken afdeling, når og hvor, og hvad hed Deres officer (kaptajn eller løjtnant)? Hestepasser, 10. Batteri Kaptajn Wegener.

Skyldbogen bedes indsendt. kan ikke skaffes.

Var De hele tiden til tjeneste i København? kun 8 dage i København ellers i felten 1849 som Hestepasser hos Premierløjtnant Lund, indkaldt 15. maj 49, permitteret 30. september s.å. Indkaldt 30. november s.å. Fortsat tjeneste ved Batteriet til påske 1851.

Ærbødigst

P.F. Jenen

 

Indtasterens bemærkninger 1/3