Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Indhold Maribo Amt, Lollands Sønder Herred
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Jens Svendsen
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1817-10-14
År for krigsdeltagelse Årene 1848 - 49 - 50
Afdeling (institution) tjent ved 1. Reservebataljon 1848, 2. Reservebataljon 1850
Kompagni, eskadron eller batteri mindes ikke. 1. Depotkompagni i 1850
Tjenestenummer 1850 var jeg ved 2. Reservebataljons 1. Depotkompagni nr. 43
Tjenestegørende Fra 21. april 1848 - til 10. februar 1851
Grad Som Menig
Såret ikke såret
Lazaret ikke ligget på lazaret
Fanget i krigen ikke fangen
Pensionskasse og -nummer ikke invalid
Medlem af DVS og afdeling ikke medlem
Nuværende stilling Husejer
Bopæl Landet sogn og by, Lollands Sønder herred, Maribo amt
Adresse Askø by, Landet sogn pr Søllested
Yderligere tekst i dokument

Berettiget,

J. Nielsen

Indtasterens bemærkninger