Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Indhold Odense Amt, Båg Herred
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Hans Larsen
Fødselsdato (dd-mm-åååå) Kunne ikke udfyldes
År for krigsdeltagelse Kunne ikke udfyldes
Afdeling (institution) Kunne ikke udfyldes
Kompagni, eskadron eller batteri Kunne ikke udfyldes
Tjenestenummer Kunne ikke udfyldes
Tjenestegørende Kunne ikke udfyldes
Grad Kunne ikke udfyldes
Nuværende stilling Kunne ikke udfyldes
Bopæl Kunne ikke udfyldes
Adresse Kunne ikke udfyldes
Yderligere tekst i dokument Til Krigsministeriet
Undertegnede tillader sig hermed underdanigst at ansøge det høje ministerium om tilladelse til at måtte erholde en af de Krigsmedaljer, som i denne tid uddeles til personer, der har deltaget i vore sidste krige. Jeg erkender til fulde at jeg selv er skyld i, at jeg ikke fik ansøgt i rette tid, endskønt jeg hørte fra Sognefogeden om at erholde et af de tilsendte formularer, men fik til svar, at første sending var udleveret og jeg blev senere ikke underrettet om, at der var ankommet nogle flere; tilmed erkender jeg med skamfuldhed, at jeg den gang ikke til fulde fattede den høje betydning, som medaljen har, indså ikke, at der nu ligefrem er kastet en skygge på min person. Da jeg i den henseende ved mig fri for at have begået noget strafværdigt, er det, at jeg vover at ansøge det høje Ministerium om, af særegen måde, om det ellers er muligt, at skænke en gammel, ærlig krigsmand det ansøgte.
Min adresse var den gang: Trainkonstabel Hans Larsen, Ladegårds Mark ved Granat-Batteriet Wegener, i slaget ved Isted ved en kavalleriafdeling under General Flint.
Nakke, den 17. februar 1877
Underdanigst
Hans Larsen, smed i Nakke, Tanderup sogn pr Assens, Odense Amt, Vedelsborg Birk

Berettiget
Schreiber