Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Indhold Odense Amt, Båg Herred
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Hans Jørgensen
Fødselsdato (dd-mm-åååå) Kunne ikke udfyldes
År for krigsdeltagelse 1848 - 50
Afdeling (institution) Kunne ikke udfyldes
Kompagni, eskadron eller batteri Kunne ikke udfyldes
Tjenestenummer Kunne ikke udfyldes
Tjenestegørende Kunne ikke udfyldes
Grad Kunne ikke udfyldes
Nuværende stilling Kunne ikke udfyldes
Bopæl Kunne ikke udfyldes
Adresse Kunne ikke udfyldes
Yderligere tekst i dokument Til Krigsministeriet.
Hans Jørgensen (Dyrløvhus) har i sin tid indsendt andragende om at erholde den ham tilkommende Erindringsmedajle for felttoget 1848 - 50 tildelt. Han har imidlertid fra Wedelsborg Birk modtaget vedlagte konvolut med påtegningen "Uberettiget" og har ej heller modtaget medaljen. 
Dette må bero på en fejltagelse, da Hans Jørgensen sikkert er fuldkommen berettiget til nævnte Erindringsmedajle, hvilket man ikke skal undlade nærmere at oplyse.
Han er soldat fra 1843 og han indkaldtes i 1848 til tjeneste ved 6. Dragonregiment, i dette år gjorde han tjeneste ved Regimentets depot, og for året 1848 er han vel således ikke berettiget til medaljen. Men den 1. marts 1849 mødte han atter til tjeneste og den 2. marts afmarcherede han til Horsens som afgivet til Ordonanskorpset, ved hvilket han nu gjorde tjeneste i 1849 og 1850 ved Hovedkvarteret Den 24.