Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1853 - 1857
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Fange
Navn Peder Knudsen Nøttrup
Fangenummer (stamrullenr.) 122
Straf (type og længde) tugtshuet paa 10 aar
1. domsinstans Elbo Herreds extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1852-02-11
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 1852-07-02
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 17-11-1860 benådet
Fødested Raarup sogn, Vejle amt
Sidste opholdssted Veilby sogn, Vejle amt
Erhverv Bødker
Alder 57
Civilstand gift
Forbrydelse bedrageri, løsgængeri og betleri
Yderligere tekst i dokumentet tidligere straffet for:
tyveri med 1aars forbedringshusarbejde
bedrageri og betleri med 4 x 5 dages fængsel paa vand og brød
tyveri med 3 aars forbedringshusarbejde
betleri og bedrageligt forhold med 8 x 5 dages fængsel paa vand og brød
tyveri, løsgængeri og betleri med 6 aars Fæstn. arbejde
løsgængeri med 1 aars forbedringshusarbejde. 

Forsørgelsessted Vejlby sogn, Elbo herred, Vejle amt

benaadet 7. nov 1860, ved kgl. resol. 11. nov. 1860. 
Indtasters bemærkninger Ingen brevveksling - Tjent 36 rd 5 sk. 
3. domsinstans (højesteret) Højesteret
Domsdato 3. instans (dd-mm-åååå) 1852-06-21