Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1866 - 1878
(Alle billeder i serien)
Fange
Navn Christian Nielsen
Fangenummer (stamrullenr.) Tugthusfange 472
Straf (type og længde) Strafarbejde i Tugthuset i 7 Aar
1. domsinstans Sorø Birks Extraret dom 989/1868
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 28-01-1869
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 06-02-1869
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 09-02-1876
Fødested Kindertofte Sogn, Alsted H, Sorø A
Sidste opholdssted Pederborg S, Alsted H, Sorø A
Erhverv Tjenestekarl
Alder 32 Aar
Civilstand ugift
Forbrydelse Tyveri, Meddelagtighed i samme Forbrydelse, Bedrageri og ulovlig omang. m. Hittegods
Yderligere tekst i dokumentet
Tidligere Straffet:
1 For Tyveri med 3*5 Dage Vand og Brød
2 For Tyveri med 3 Aars Forbedringshusarb.
3 For Tyveri med 4 Aars Forbedringshusarb. under afsoningen af denne straf blev han for begaaet hæleri i Anstalten domt ved Kbhavns Criminal og Politiret til. 8 Maaneders Forbedringshusarb.
Senest i Christianshavns Straffeanst.
Indtasters bemærkninger
Fange
Navn Valdemar Frederik Christian Bonniemann
Fangenummer (stamrullenr.) Tugthussfange 146
Straf (type og længde) Straffearbejde i Tugthuset i 10 Aar
1. domsinstans Ning Herreds Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 08-10-1868
3. domsinstans (højesteret) Højesteret
Domsdato 3. instans (dd-mm-åååå) 10-02-1869
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 20-02-1869
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) Død 14-03-1871
Fødested Hadbjerg S, Galten H, Randers A
Sidste opholdssted Engelsløv S, Aarhus A
Erhverv Høker
Alder 29 Aar
Civilstand Gift
Forbrydelse Ildspaasættelse
Yderligere tekst i dokumentet Tidligere straffet: Nei
Indtasters bemærkninger