Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1866 - 1878
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Fange
Navn Peter Nielsen
Fangenummer (stamrullenr.) 489
Straf (type og længde) Forbedringshus, 4 år
1. domsinstans Københavns Amts søndre Birks Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1878-08-05
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 20-08-1878 fra Københavns søndre Birks Arrest
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 1881-02-20
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1838-06-04
Fødested Store Grandløse
Sidste opholdssted København
Erhverv Møllersvend
Alder 40 år
Civilstand Ugift
Forbrydelse Tyveri og løsgængeri § 232,1 og 2 ?? og lov 03-03-1860
Yderligere tekst i dokumentet

Tidligere straffe:

1866 - 5 dages fængsel på V & B for tyveri

1867 - 6 x 5 dages fængsel på V & B for falsk

1868 - 6 x 5 dages fængsel på V & B for bedrageri

4. - Tvangsarbejde i 24 dage for løsgængeri

5. - Tvangsarbejde i 30 dage for løsgængeri

6. - 6 x 5 dages fængsel på V & B for tyveri og løsgængeri

7. - Forbedringshusarbejde i 1 år for tyveri

Iflg. Københavns Kriminal- og Politirets dom af 21-08-1877.

Vridsløselille, løsladt 24-04-1878

Fange
Navn Alfred Bøgh
Fangenummer (stamrullenr.) 492
Straf (type og længde) Forbedringshus, 2 år
1. domsinstans Hornum Herreds Ecxtraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1878-08-10
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 21-08-1878 fra Nibe Arrest
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 1879-12-20
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1846-09-07
Fødested Ribe
Sidste opholdssted Vormstrup
Erhverv Tjenestekarl
Alder 31 år
Civilstand Ugift
Forbrydelse Tyveri, bedrageri § 231,2 lov cfr. §§ 229, 253 og 257
Yderligere tekst i dokumentet

Tidligere straffe:

1876 - 1 års forbedringshusarbejde for tyveri

1877 - 4 x 5 dages fængsel på V & B for tyveri og løsgængeri

Iflg. Hellum-Hindsted Herreders Extrarets dom af 28-12-1876

Vridsløselille, løsladt 14-09-1877