Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1878 - 1885
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Fange
Navn Knud Pedersen
Fangenummer (stamrullenr.) 192
Straf (type og længde) Tugthusarbejde 4 år
1. domsinstans Korsør Købstads Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1878-09-30
2. domsinstans Landsover- samt Hof- og Stadsretten
Domsdato 2. instans (dd-mm-åååå) 1878-11-26
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 07-12-1878 eftermiddag fra Korsør Arrest
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 1882-12-07
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1841-01-21
Fødested Klaresø, Sankt Peders Landsogn, Sorø Amt
Sidste opholdssted Slagelse
Erhverv Arbejdsmand
Alder 37 år
Civilstand Ugift har 2 børn
Forbrydelse Røveri og indbrudstyveri § 243 og 231,1 og 2
Yderligere tekst i dokumentet

Værnpligt:

Søværnet - 1866 

Tidligere straffe:

1860 - 2 x 5 dages fængsel på V & B for bedrageri

1872 - 5 dages fængsel på V & B for tyveri

1873 - 5 x 5 dages fængsel på V & B for tyveri og bedrageri

1874 - 5 dages fængsel på V & B for bedrageri

1875 - 3 års forbedringshusarbejde for tyveri, betleri og løsgængeri

iflg. Løve Herreds Extrarets dom af 03-12-1875

Vridsløselille, løsladt 08-12-1877

Fange
Navn Jacob Jensen
Fangenummer (stamrullenr.) 500
Straf (type og længde) Forbedringshusarbejde 2/3 år
1. domsinstans Bregentved Gisselfeld Birk
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1878-07-10
2. domsinstans Landsover- samt Hof- og Stadsretten
Domsdato 2. instans (dd-mm-åååå) 1878-10-11
3. domsinstans (højesteret) Højesteret
Domsdato 3. instans (dd-mm-åååå) 1878-11-29
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 16-12-1878 formiddag fra Næstved Arrest (33 uger)
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 1879-06-16
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1824-02-11
Fødested Vester Egede By og Sogn, Præstø Amt
Sidste opholdssted Bregentved, Gisselfeld Birk
Erhverv Arbejdsmand
Alder 54 år
Civilstand Gift har 2 børn
Forbrydelse Mishandling af hustru § 202