Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1878 - 1885
(Alle billeder i serien)
Fange
Navn Anders Pedersen
Fangenummer (stamrullenr.) 392
Straf (type og længde) Tugthusarbejde 2 år
1. domsinstans Vordingborg søndre Birks Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 03-02-1879
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 13-02-1879 formiddag fra Vordingborg Arrest
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 13-02-1881 løsladt 12-02-1881
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 01-10-1845
Fødested Vestenbæk, Kalvehave Sogn, Præstø Amt
Sidste opholdssted København
Erhverv Arbejdsmand
Alder 33 år
Civilstand Ugift har 1 børn
Forbrydelse Tyveri og betleri § 232,1 og lov 03-03-1860 § 3
Yderligere tekst i dokumentet

Tidligere straffe:

1865 - 5 dages fængsel på V & B for bedrageri

1866 - 1 års forbedringshusarbejde for tyveri

1868 - 5 x 5 dages fængsel på V & B for tyveri og betleri

1868 - 18 dages tvangsarbejde for betleri

1868 - 1 1/2 års forbedringshusarbejde for tyveri og betleri

1873 - 3 x 5 dages fængsel på V & B for betleri

1874 - 2/3 års forbedringshusarbejde for falsk og betleri

1877 - 1 1/2 års forbedringshusarbejde for tyveri

iflg. Københavns Amts søndre Birks Extrarets dom af 23-07-1877

Horsens, cellefange, løsladt 03-08-1878

Fange
Navn Peder Hansen (Goddag)
Fangenummer (stamrullenr.) 485
Straf (type og længde) Forbedringshusarbejde 2/3 år
1. domsinstans Falsters vestre Herreds Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 28-12-1878
2. domsinstans Københavns Landsover- samt Hof- og Stadsret
Domsdato 2. instans (dd-mm-åååå) 04-02-1879
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 15-02-1879 aften fra Nykøbing Arrest
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 15-08-1879
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 07-06-1818
Fødested Nysted, Saxkøbing
Sidste opholdssted Kraghave, Tingsted Sogn
Erhverv Arbejdsmand
Alder 60 år
Civilstand Gift
Forbrydelse Tyveri og hæleri §§ 231,1 og 238
Yderligere tekst i dokumentet

Tidligere straffe:

1841 - 2 x 5 dages fængsel på V & B for tyveri

1864 - 1 års forbedringshusarbejde fr vold

iflg. Københavns Overrets dom af 02-02-1864

1872 - 2 x 5 dages fængsel på V & B for tyveri

1875 - 4 x 5 dages fængsel på V & B for ulovlig omgang medhittegods

Christianshavn, løsladt 20-02-1865