Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1878 - 1885
(Alle billeder i serien)
Fange
Navn Niels Nielsen
Fangenummer (stamrullenr.) 507
Straf (type og længde) Forbedringshus 1 år
1. domsinstans Skælskør Købstads Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 24-02-1879
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 04-03-1879
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 04-11-1879
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 11-01-1839
Fødested Hyllested
Sidste opholdssted Skælskør
Erhverv Arbejdsmand
Alder
Civilstand Ugift
Forbrydelse Tyveri og løsgængeri § 232,1
Yderligere tekst i dokumentet
  • Særdeles kendemærke: Ar over venstre hånd, ar på højre lår, ar af bajonetstik på brystet.
  • Værnepligt: 3. Bataljon - 1859-64

Tidligere straffe:

1861 - 3 x 5 dages fængsel på V & B for tyveri

1862 - 4 x 5 dages fængsel på V & B for ulovlig omgang med hittegods

1871 - 6 x 5 dages fængsel på V & B for tyveri, hæleri, løsgængeri og betleri

1872 - 1 års forbedringshusarbejde for tyveri

iflg. Arts-Skipinge Herreders Extrarets dom af 24-01-1872

Vridsløselille, løsladt 00-02-1872

Fange
Navn Niels Albrecht Rasmussen også kaldet Albert Rasmus Knap
Fangenummer (stamrullenr.) 494
Straf (type og længde) Forbedringshus 2/3 år
1. domsinstans Københavns Kriminal- og Politiret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 04-03-1879
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 07-03-1879
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 07-11-1879
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 25-05-1854
Fødested København
Sidste opholdssted København
Erhverv Ladegaardslem
Alder
Civilstand Ugift
Forbrydelse Bedrageri § 251
Yderligere tekst i dokumentet
  • Har 1 barn.
  • Særdeles kendemærker: Ar efter k??er på begge arme, et meget langt ar under hagen, ?? på del ?? øje og ?? på det højre. To krogede fingre på højre hånd og 3 på venstre.
  • Tidligere straffe:

1871 - 15 slag rotting for bedrageri

1872 - 2 x 5 dages fængsel på V & B for bedrageri

1872 - 3 x 5 dages fængsel på V & B for tyveri

1872 - 5 x 5 dages fængsel på V & B for bedrageri

1873 - 1 1/2 års forbedringshusarbejde for bedrageri

1875 - 2 års forbedringshusarbejde for bedrageri

1876 - 3 års forbedringshusarbejde for tyveri, bedrageri og falsk angivelse

iflg. Københavns Kriminal- og Politirets dom af 15-08-1876

Horsens, løsladt 28-11-1878 fælles- og cellefange