Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1878 - 1885
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Fange
Navn Peder Christian Jørgensen
Fangenummer (stamrullenr.) 367
Straf (type og længde) Tugthusarbejde 2 år
1. domsinstans Horsens Købstads Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1879-01-24
2. domsinstans Viborg Landsoverret
Domsdato 2. instans (dd-mm-åååå) 1879-02-24
3. domsinstans (højesteret) Højesteret
Domsdato 3. instans (dd-mm-åååå) 1879-04-02
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 09-04-1879 eftermiddag fra Horsens Arrest (3 mdr.)
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 1881-04-09
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1833-12-28
Fødested Viborg
Sidste opholdssted Nørre Snede
Erhverv Skomager
Alder 45 år
Civilstand Enkemand har 1 stedbarn
Forbrydelse Tyveri og betleri § 232,1 og lov 03-03-1860 § 3
Yderligere tekst i dokumentet

Værnepligt:

10. Infanteri Bataljon - 1864

Tidligere straffe:

1869 - 2 x 5 dages fængsel på V & B for bedrageri og betleri

1871 - 4 x 5 dages fængsel på V & B for tyveri, bedrageri, løsgængeri og betleri

1872 - 6 x 5 dages fængsel på V & B for tyveri, bedrageri, løsgængeri og betleri

1873 - 1 års forbedringshusarbejde for tyveri, bedrageri, løsgængeri og betleri

1874 - 1 1/2 års forbedringshusarbejde for tyveri

1878 - 5 dages fængsel på V & B for betleri

iflg. Århus Købstads Extrarets dom af 03-09-1874

Sidst Vridsløselille, løsladt 11-09-1875

Fange
Navn Lars Jensen Larsen
Fangenummer (stamrullenr.) 511
Straf (type og længde) Forbedringshusarbejde 2/3 år
1. domsinstans Lejre Herreds Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1879-04-02
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 11-04-1879 eftermiddag fra Roskilde Arrest (2 mdr.)
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 1879-12-11
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1840-03-10
Fødested Stenløse Sogn, Frederiksborg Amt
Sidste opholdssted Gandløse Arbejdsanstalt, Stenløse Sogn
Erhverv Arbejdsmand
Alder 39 år
Civilstand Ugift
Forbrydelse Bedrageri og ulovlig omgang med hittegods § 253 cfr. § 257 of § 247 cfr. § 47
Yderligere tekst i dokumentet

Værnepligt:

3 Bataljon - 1864

Tidligre straffe:

1851 - Ris for tyveri

1861 - 4 x 5 dages fængsel på V & B for tyveri

1866 - 4 x 5 dages fængsel på V & B for bedrageri

1870 - 2/3 års forbedringshusarbejde for bedrageri

1873 - 2/3 års forbedringshusarbejde for tyveri og bedrageri

1875 - 1 års forbedringshusarbejde for bedrageri

iflg. Københavns Kriminal- og Politirets dom af 26-06-1875

Sidst Vridsløselille, løsladt 29-02-1876

Indtasters bemærkninger