Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1878 - 1885
(Alle billeder i serien)
Fange
Navn Ferdinand Christian Jørgensen
Fangenummer (stamrullenr.) 242
Straf (type og længde) Tugthus, 3 år
1. domsinstans Københavns Kriminal- og Politiret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 19-04-1879
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 24-04-1879
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 24-04-1882
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 11-05-1830
Fødested København
Sidste opholdssted København
Erhverv Stolemagersvend
Alder
Civilstand Ugift
Forbrydelse Tyveri § 232,1
Yderligere tekst i dokumentet
  • Særdeles kendemærke: 1 ar indvendig i højre hånd.
  • Tidligere straffe:

1854 - 2 x 5 dages fængsel på V & B for tyveri

1854 - 14 dages tvangsarbejde for betleri 

1855 - Forbedringshusarbejde i 1 år for tyveri

1856 - Forbedringshusarbejde i 4 år for tyveri

1861 - Forbedringshusarbejde i 4 år for hæleri

1862 - Tugthusarbejde i 4 år for tyveri

1870 - Tugthusarbejde i 3 år for tyveri

1873 - Tugthusarbejde i 3 år for tyveri

1877 - 6 x 5 dages fængsel på V & B for tyveri

iflg. Rougsø m.fl. Herreders Extrarets dom af 12-09-1873

Horsens, løsladt 16-09-1876 

Fange
Navn Peter Joachim Lange
Fangenummer (stamrullenr.) 477
Straf (type og længde) Forbedringshus, 1 år
1. domsinstans Rudkøbing Købstads Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 23-12-1878
2. domsinstans Landsover- samt Hof- og Stadsretten
Domsdato 2. instans (dd-mm-åååå) 11-02-1879
3. domsinstans (højesteret) Højesteret
Domsdato 3. instans (dd-mm-åååå) 04-04-1879
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 15-04-1879
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 15-04-1880
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 11-02-1850
Fødested Sebbersund, Sebber
Sidste opholdssted Rudkøbing
Erhverv Handelsbetjent
Alder
Civilstand Ugift
Forbrydelse Falsk, betleri og løsgængeri § 270 og lov 03-03-1860 § 5 jfr. § 1 og 3
Yderligere tekst i dokumentet
  • Særdeles kendemærke: På venstre hånd 2 fingre noget stive.
  • Værnepligt: 21. Bataljon - 1874.
  • Tidligere straffe:

1877 - 2 x 5 dages fængsel på V & B for betleri

2) - Simpelt fængsel i 14 dage for fornærmelse imod en sognefoged og betleri

3) - 6 x 5 dages fængsel på V & B for falsk, løsgængeri og betleri

4) - 2 x 5 dages fængsel på V & B for betleri

5) - 18 måneders forbedringshusarbejde for forsøg på falsk og betleri

I militærtjenesten gentane gange for disciplinære forseelser

iflg. Randers Købstads Extrarets dom af 11-02-1878

Vridsløselille, løsladt 00-08-1878