Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1878 - 1885
(Alle billeder i serien)
Fange
Navn Rasmus Larsen Mikkelsen
Fangenummer (stamrullenr.) 437
Straf (type og længde) Forbedringshus, 2 år
1. domsinstans Falsters vestre Herreds Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 29-05-1879
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 05-06-1879
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 05-10-1880
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 09-01-1823
Fødested Vester Kippinge
Sidste opholdssted Vålse
Erhverv Husmand
Alder
Civilstand Enkemand
Forbrydelse Tyveri § 231,1 cfr, § 54, 62
Yderligere tekst i dokumentet

Har 3 børn

Tidligere straffe:

1844 - 2 x5 dages fængsel på V & B for forsøg på tyveri

186 - 8 års tugthus for tyveri

iflg. Falsters vestre Herreds Extrarets dom af 02-03-1866

Horsens, løsladt 15-03-1874

Fange
Navn Jens Christian Jensen
Fangenummer (stamrullenr.) 153
Straf (type og længde) Tugthus, 3 år, 5 måneder, 29 dage *)
1. domsinstans Justitsministeriets resolution
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 31-05-1879
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 06-06-1879
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 05-12-1882
Yderligere tekst i dokumentet
  • Særdeles kendemærke: Store sorte øjenbryn, lav pande. Tatoveringer på bege hænder.
  • Har 1 barn

*) nemlig resten af de ham ved Helsingør Købstads Extrarets dom af 14-09-1872 og Højesterets dom af 02-01-1873 idømte straf af 4 + 6 års tugthusarbejde, af hvilken straf han, da han den 09-04-1879 løslades ifølge benådningsresolution af 04-04-d.å.havde udstået 6 år, 6 mdr. og 1 dag 

1) 10 slag rotting for tyveri 1865

2) 1 års forbedringshusarbejde for tyveri

3) 6 dages fængsel på V & B for tyveri

4) 5 dages fængsel på V & B for tyveri

5) 1 års forbedringshusarbejde for tyveri

6) 2 års forbedringshusarbejde for tyveri 

7) 3 års forbedringshusarbejde for tyveri

Af de ham idømte 4 og 6 år afsones i Viborg i tiden fra 08-10-1872 til 28-02-1874, i Horsens fra 01-03-1874 til han iflg. benådning løslades den 09-04-1879. Siden 01-08-1873 har han efter eget ønske været behandlet som klassefange   

 

Fødselsdato (dd-mm-åååå) 05-04-1848
Fødested Tikøb
Sidste opholdssted Helsingør
Erhverv Sømand
Alder
Civilstand Ugift
Forbrydelse Overtrædelse af den ham ved benådningsresolution af 04-04-1879 stilede betingelse ikke atter at indfinde sig her i landet