Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1878 - 1885
(Alle billeder i serien)
Fange
Navn Johan Christian Andersen
Fangenummer (stamrullenr.) 405
Straf (type og længde) Forbedringshus, 1 år
1. domsinstans Københavns Kriminal- og Politiret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 07-06-1879
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 13-06-1879
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 12-06-1880
Yderligere tekst i dokumentet
  • Har 1 barn.
  • Værnepligt: Søværnet
  • Tidligere straffe:

1., 2., og 3. - Med kat og tamp for disciplinære forseelser under søkrigstjeneste

1850 - 6 x 5 dages fængsel på V & B for tyveri

1850 - 1 års forbedringshusarbejde for tyveri

1852 - 4 års forbedringshusarbejde for tyveri

1852 - 5 dages fængsel på V & B for løsgængeri

8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. og 15. - 120, 18, 30, 60, 24, 30, 28 og 90 dages tvangsarbejde for løsgængeri og betleri

1866 - 6 x 5 dages fængsel på V & B for vold mod politiet

1870 - 2 års forbedringshusarbejde for vold mod politiet, løsgængeri og betleri

1873 - 2 års forbedringshusarbejde for vold mod politiet, løsgængeri og betleri

iflg. Københavns Kriminal- og Politirets dom af 19-08-1873

Vridsløselille, løsladt 22-12-1874

 

Fødselsdato (dd-mm-åååå) 02-06-1810
Fødested Sundbyvester
Sidste opholdssted København
Erhverv Lem på alm. Hospital
Alder
Civilstand Enkemand
Forbrydelse Vold mod politiet, betleri § 100 lov 03-03-1860 §! 3
Fange
Navn Carl Christian Petersen
Fangenummer (stamrullenr.) 139
Straf (type og længde) Tugthus, 4 år
1. domsinstans Københavns Kriminal- og Politiret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 06-05-1879
3. domsinstans (højesteret) Højesteret
Domsdato 3. instans (dd-mm-åååå) 11-06-1879
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 16-06-1879
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 16-06-1883
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 06-09-1849
Fødested Lundtofte
Sidste opholdssted København
Erhverv Tjenestekarl
Alder
Civilstand Ugift
Forbrydelse Tyveri og løsgængeri § 232,1 og lov 03-03-1860 § 2
Yderligere tekst i dokumentet
  • Særdeles kendemærke: 2 ar oven på venstre hånd. Modermærke under venstre side af brystkassen.
  • Tidligere straffe:

1877 - 1 års forbedringshusarbejde for bedrageri og løsgængeri

1877 - 30 dages tvangsarbejde for løsgængeri  

1875 - 3 års forbedringshusarbejde for tyveri og løsgængeri

1871 - 6 x 5 dages fængsel på V & B for bedrageri og løsgængeri   

1873 - 1 års forbedringshusarbejde for tyveri

1872 - 18 dages tvangsarbejde for løsgængeri  

1872 - 1 års forbedringshusarbejde for tyveri og bedrageri

1871 - 5 x 5 dages fængsel på V & B for tyveri

iflg. Højesterets dom af 09-11-1877

Vridsløselille, løsladt 14-07-1878