Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1878 - 1885
(Alle billeder i serien)
Fange
Navn Jens Peter Hansen
Fangenummer (stamrullenr.) 427
Straf (type og længde) Forbedringshus, 1 år
1. domsinstans Mols og en del af Sønder Herreds Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 09-04-1879
2. domsinstans Viborg Landsoverret
Domsdato 2. instans (dd-mm-åååå) 07-07-1879
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 01-08-1879 fra Ebeltoft Arrest (6 mdr.)
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 01-08-1880 løsladt 31-07-1880
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 22-05-1847
Fødested Mårslet
Sidste opholdssted Egsmark
Erhverv Arbejdsmand
Alder 32 år
Civilstand Ugift
Forbrydelse Tyveri, falsk og betleri § 231,1, cfr. 271 lov 03-03-1860 § 3 § 270
Yderligere tekst i dokumentet

Særdeles kendemærke: Stort tykt hoved.

Tidligere straffe:

1863 - 10 s-ag rotting for tyveri

1871 - 6 x 5 dages fængsel på V & B for tyveri

1872 - 1 års forbedringshus for tyveri

1873 - 1 års forbedringshus for falsk

1875 - 1 1/2 års forbedringshus for tyveri

1877 - 2 års forbedringshus for tyveri

iflg. Mols og en del af Sønder Herreds Extrarets dom af 11-05-1877

Fange
Navn Lauritz Christian Carlsen
Fangenummer (stamrullenr.) 118
Straf (type og længde) Tugthus 5 år
1. domsinstans Hornum Herreds Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 21-01-1879
2. domsinstans Viborg Landsoverret
Domsdato 2. instans (dd-mm-åååå) 21-04-1879
3. domsinstans (højesteret) Højesteret
Domsdato 3. instans (dd-mm-åååå) 18-06-1879
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 03-08-1879 fra Nibe Arrest (13 mdr.)
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 03-08-1884 løsladt 02-08-1884
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 03-08-1832
Fødested Aalborg
Sidste opholdssted Aalborg
Erhverv Rebslagersvend
Alder 47 år
Civilstand Ugift
Forbrydelse Indbrudstyveri § 232,2
Yderligere tekst i dokumentet

Særdeles kendemærke: Højre fod skæv, højre hånds pegfinger lidt deform, ar på venstre hånds pegefinger, platfodet.

Har 1 barn.

Tidligere straffe:

1852 - 6 x 5 dages fængsel på V & B for bedrageri og tyveri

1853 - 2 års forbedringshusarbejde for tyveri

1855 - 4 års forbedringshusarbejde for tyveri

1860 - Frifunden for aktors videre tiltale for tyveri

1861 - 5 dages fængsel på V & B for overtrædelse af tilhold

1861 - 5 års forbedringshusarbejde for hæleri

1867 - 4 års tugthus for tyveri

1871 - 6 års tugthus for tyveri og bedrageri

iflg. Kær Herreds Extrarets dom af 28-11-1871