Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1878 - 1885
(Alle billeder i serien)
Fange
Navn Frantz Pedersen
Fangenummer (stamrullenr.) 287
Straf (type og længde) Tugthus, 2 år
1. domsinstans Københavns Amts nordre Birks Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 12-08-1879
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 29-08-1879 fra Blegdamsvejens Arrest (3 mdr.)
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 29-08-1881
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 23-02-1852
Fødested Østby
Sidste opholdssted Brønshøjj
Erhverv Arbejdsmand
Alder 27 år
Civilstand Ugift
Forbrydelse Tyveri § 232,1
Yderligere tekst i dokumentet

Særdeles kendemærke: Noget affekteret tiltale. ? på venstre ankel

Tidligere straffe:

1) 18 dages tvangsarbejde for løsgængeri og betleri

2) 60 dages tvangsarbejde for løsgængeri og betleri

1871 - 2 x 5 dages fængsel på V & B for tyveri

1874 - 1 års forbedringshusarbejde for tyveri

1876 - 1 1/2 års forbedringshusarbejde for hæleri

1877 - 1 års forbedringshusarbejde for hæleri

iflg. Københavns Kriminal- og Politirets dom af 03-11-1877

Vridsløselille, løsladt 10-08-1878

Fange
Navn Peter Jørgen Jensen eller Mathiasen
Fangenummer (stamrullenr.) 499
Straf (type og længde) Forbedringshus, 2 år
1. domsinstans Københavns Kriminal- og Politiret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 22-07-1879
3. domsinstans (højesteret) Højesteret
Domsdato 3. instans (dd-mm-åååå) 26-08-1879
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 30-08-1879 fra Christianshavns Arrest (14 uger)
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 30-12-1880
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 16-09-1848
Fødested Helsingør
Sidste opholdssted København
Erhverv Malersvend
Alder 30 år
Civilstand Ugift
Forbrydelse Tyveri § 231,1
Yderligere tekst i dokumentet

Særdeles kendemærke: Tatoveringer på venstre hånd. Fremstående overlæbe, tilbage faldende hage.

Værnepligt:

15. Bataljon, 4. Kompagni - 1871-72

Tidligere straffe:

1866 - 15 slag rotting for tyveri

1870 - 2 x 5 dages fængsel på V & B for tyveri 

1872 - 8 dages fængsel på V & B for ulovlig omgang med hittegods

1876 - 2 x 5 dages fængsel på V & B for ulovlig omgang med hittegods

1868 - 4 x 5 dages fængsel på V & B for vold

1872 - 6 x 5 dages strengt fængsel på V & B, 50 slag rotting m.v. for falsk

1873 - 3 x 5 dages fængsel på V & B for frihedskrænkelse

1878 - 1 1/2 års forbedringshusarbejde for tyveri

iflg. Højesterets dom af 07-02-1878

Vridsløselille, løsladt 13-02-1879