Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1878 - 1885
(Alle billeder i serien)
Fange
Navn Niels Christian Andersen
Fangenummer (stamrullenr.) 172
Straf (type og længde) Tugthus, 4 år
1. domsinstans Nørhald m.fl. Herreders Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 26-08-1879
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 31-08-1879 fra Randers Arrest 814 uger)
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 31-08-1883
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 25-01-1848
Fødested Ballerum
Sidste opholdssted Oust Mølle
Erhverv Tjenestekarl
Alder 31 år
Civilstand Ugift
Forbrydelse Tyveri § 232,1
Yderligere tekst i dokumentet

Særdeles kendemærke: Ar over højre håndled og på venstre pegefinger, venstre øje noget mindre end højre. Noget skeløjet, 2 små vorter i ansigtet 

Værnepligt:

Soldat

Tidligere straffe:

1866 - 2 x 5 dages fængsel på V & B for tyveri

1868 - 1 års forbedringshus for tyveri

1870 - 1 1/2 års forbedringshus for tyveri

1872 - 2 års forbedringshus for tyveri

1875 - 3 års tugthusarbejde for tyveri

iflg. Hvetbo Herds Extrarets dom af 05-02-1875

Horsens, løsladt 13-02-1878 klassefange

Fange
Navn Rasmus Hansen
Fangenummer (stamrullenr.) 218
Straf (type og længde) Tugthus, 3 år
1. domsinstans Helsingør Købstads Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 06-06-1879
2. domsinstans Landsover- samt Hof- og Stadsretten
Domsdato 2. instans (dd-mm-åååå) 29-07-1879
3. domsinstans (højesteret) Højesteret
Domsdato 3. instans (dd-mm-åååå) 26-08-1879
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 02-09-1879 fra Helsingør Arrest (16 uger)
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 02-09-1882 afgået ved døden 26-03-1881
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 22-09-1811
Fødested Oppe Sundby
Sidste opholdssted Hirscholm
Erhverv Fattiglem
Alder 67 år
Civilstand Enkemand
Forbrydelse Tyveri og løsgængeri § 232,1 lov 03-03-1860 § 1
Yderligere tekst i dokumentet

Særdeles kendemærke: Ar over venstre øje, stridt hår.

Har 2 børn

Værnepligt:

2. Livregiment 1834-38

Tidligere straffe:

1834 - 2 x 5 dages fængsel på V & B for desertion

1835 - 4 x 5 dages fængsel på V & B for desertion

1841 - 2 x 5 dages fængsel på V & B for tyveri

1843 - 1 1/2 års forbedringshus for bedrageri 

1853 - 5 års forbedringshus for tyveri

1858 - 8 års tugthus for tyveri

1866 - 2/3 års forbedringshus for tyveri

1867 - 2 års tugthus for bedrageri og løsgængeri

1869 - 3 års tugthus for bedrageri  

1872 - 1 1/2 års forbedringshus for tyveri

1874 - 5 års tugthus for tyveri

iflg. Frederiksborg Birks Extrarets dom af 06-03-1874

Horsens, løsladt 15-03-1879 klassefange