Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1878 - 1885
(Alle billeder i serien)
Fange
Navn Valentin Schou
Fangenummer (stamrullenr.) 362
Straf (type og længde) Forbedringshus, 2 1/2 år
1. domsinstans Københavns Kriminal- og Politiret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 01-11-1879
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 06-11-1879
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 06-05-1882
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 21-05-1846
Fødested København
Sidste opholdssted København
Erhverv Arbejdsmand
Alder
Civilstand Ugift
Forbrydelse Indbrudstyveri 4. g § 232,2
Yderligere tekst i dokumentet

Tidligere straffe:

1) 2 x 5 dages fængsel på V & B for tyveri

2) 4 x 5 dages fængsel på V & B for tyveri

3) 18 dages tvangsarbejde for løsgængeri

4) 5 dages fængsel på V & B for ulovlig omgang med hittegods

5) 30 dages tvangsarbejde for løsgængeri

6) 1 års forbedringshusarbejde for løsgængeri

7) 3 dages tvangsarbejde for løsgængeri

8) 1 1/2 års forbedringshusarbejde for hæleri

iflg. Højesterets dom af 13-03-1877

9) 45 dages tvangsarbejde for betleri

10) 60 dages tvangsarbejde for løsgængeri

Horsens, løsladt 21-03-1878

 

Fange
Navn Jens Larsen
Fangenummer (stamrullenr.) 125
Straf (type og længde) Tugthus, 5 år
1. domsinstans Ning Herreds Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 18-09-1879
2. domsinstans Viborg Landsoverret
Domsdato 2. instans (dd-mm-åååå) 20-10-1879
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 10-11-1879
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 10-11-1884
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 27-08-1839
Fødested Pedersborg, Alsted
Sidste opholdssted
Erhverv Vagabonderet
Alder
Civilstand Ugift
Forbrydelse Indbrudstyveri 3. g. og betleri § 231,2 og lov 03-03-1860 § 3
Yderligere tekst i dokumentet

Tidligere straffe:

1862 - 6 års forbedringshusarbejde for indbrud

1866 - 8 måneders forbedringshusarbejde for hæleri

1868 - 2 års forbedringshusarbejde for hæleri

4) 5 dages fængsel på V & B for vold og opsætsighed mod politiet

5) 4 dages fængsel på V & B for løsgængeri

 6) 4 x 5 dages fængsel på V & B for ødelæggelse af fremmed ejendom

7) 60 dages tvangsarbejde for løsgængeri

1872 - 4 års tugthus for tyveri

iflg. Højesterets dom af 08-10-1872

187 - 90 dages tvangsarbejde

Horsens, løsladt 14-10-1876