Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1878 - 1885
(Alle billeder i serien)
Fange
Navn Jens Peter Jacobsen
Fangenummer (stamrullenr.) 428
Straf (type og længde) Forbedringshus, 1 1/2 år
1. domsinstans Københavns Kriminal- og Politiret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 16-11-1880
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 20-11-1880
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 20-05-1882
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 16-07-1850
Fødested Vangede, Gentofte
Sidste opholdssted København
Erhverv Tjenestekarl, sjouer
Alder
Civilstand Separeret
Forbrydelse Tyveri § 232,1 betleri og overtrædelse af polititilhold lov 03-03-1860 § 1 jfr. 5
Yderligere tekst i dokumentet

Har 2 børn

Værnepligt: Infanterist - 1872

Tidligere straffe:

1874 - 8 dages fængsel på V & B - tyveri

1877 - 30 dages tvangsarbejde - betleri

1879 - 6 x 5 dages fængsel på V & B - betleri og tyveri

1880 - 2/3 års forbedringshus - tyveri

iflg. Københavns Kriminal- og Politirets dom af 31-01-1880

Vridsløselille, løsladt 04-08-1880

Fange
Navn Christen Pedersen
Fangenummer (stamrullenr.) 129
Straf (type og længde) Tugthus, 4 år
1. domsinstans Lysgaard m.fl. Herreders Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 09-08-1880
2. domsinstans Viborg Landsoverret
Domsdato 2. instans (dd-mm-åååå) 20-09-1880
3. domsinstans (højesteret) Højesteret
Domsdato 3. instans (dd-mm-åååå) 12-11-1880
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 22-11-1880
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 22-11-1884
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 19-08-1814
Fødested Vranum, Almind, Viborg
Sidste opholdssted Friessenborg Gods, Århus
Erhverv Arbejdsmand
Alder
Civilstand Ugift
Forbrydelse Hæleri § 238 jfr. § 241
Yderligere tekst i dokumentet

Har 1 barn.

Særdeles kendemærke: Ar på venstre side af panden, 2 vorter på venstre og 1 på højre side af næsen.

Værnepligt: Soldat i st?? - 1839

Tidligere straffe:

1852 - 5 dages V & B - uhjemlet besiddelse af stjålen ??

1856 - 5 x 5 dages V & B - hæleri

1857 - 2 års forbedringshus - hæleri

1863 - 5 års forbedringshus - fåretyveri

1863 - 3 dages V & B - overtrædelse af polititilhold

1869 - 4 års tugthus - hæleri

1874 - 2 års tugthus - tyveri

1876 - 3 års tugthus - tyveri

iflg. Viborg Købstads Extrarets dom af 24-06-1876

Horsens, løsladt 05-07-1879