Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1878 - 1885
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Fange
Navn Niels Johan Andreas Harnack
Fangenummer (stamrullenr.) 374
Straf (type og længde) Tugthus, 2 år
1. domsinstans Aalborg Købstads Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1880-10-23
2. domsinstans Viborg Landsoverret
Domsdato 2. instans (dd-mm-åååå) 1880-11-22
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 1880-12-02
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 1882-12-02
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1848-12-11
Fødested Ebeltoft
Sidste opholdssted Randers
Erhverv Sømand
Alder
Civilstand Ugift
Forbrydelse Tyveri § 232,1 og betleri lov 03-03-1860 § 3
Yderligere tekst i dokumentet

Tidligere straffe:

1868 - 5 dages V & B for tyveri

1870 - 30 dages tvangsarbejde for betleri

1870 - 4 x 5 dages V & B for tyveri og betleri

1872 - 10/12 års forbedringshus for tyveri

1873 - 5 dages V & B for løsgængeri og betleri

1873 - 2 1/2 års forbedringshus for tyveri

1876 - 60 dages tvangsarbejde for betleri

1876 - 2 års tugthusarbejde for tyveri

iflg. Mariager Købstads Extrarets dom af 15-11-1876 

1880 - 3 x 5 dages V & B for bedrageri og falsk

Horsens, løsladt 22-11-1878

Fange
Navn Jens Peter Jensen Bing
Fangenummer (stamrullenr.) 96
Straf (type og længde) Tugthus, 5 år
1. domsinstans Gjerlev-Onsild Herreders Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1880-11-26
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 1880-12-03
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 1885-12-03
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1826-02-03
Fødested Ove, Hindsted
Sidste opholdssted Hobro
Erhverv Arbejdsmand
Alder
Civilstand Fraskilt
Forbrydelse Tyveri § 231,2, løsgængeri og betleri lov 03-03-1860 § 5
Yderligere tekst i dokumentet

Værnepligt: Artillerist - 1848

Tidligere straffe:

1851 - 3 x 5 dages V & B - Insul ordination

1860 - 2 x 5 dages V & B - hæleri 

1862 - 1 års forbedringshus - hæleri

1863 - 2 års forbedringshus - tyveri og bedrageri

1866 - Tillægsstraf 2 års tugthusarbejde - tyveri

1872 - 5 års tugthusarbejde - tyveri, mened og meddelagtighed heri

iflg. Voer og Nim Herreders Extrarets dom af 05-03-1872

1877 - 5 dages V & B - betleri

Horsens, løsladt 12-03-1877