Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1878 - 1885
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Fange
Navn Niels Hansen kaldet Frederiksen
Fangenummer (stamrullenr.) 298
Straf (type og længde) Tugthus, 2 år
1. domsinstans Kolding Herreds Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1879-12-08
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 13-12-1879 fra Kolding Arrest (10 uger)
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 1881-12-23
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1826-05-24
Fødested Gesten
Sidste opholdssted Hertugdømmet Slesvig
Erhverv Arbejdsmand
Alder 53 år
Civilstand Enkemand
Forbrydelse Indbrudstyveri og simpelt tyveri § 231, 1 og 2
Yderligere tekst i dokumentet

Særdeles kendemærke: Vorte på venstre overarm.

Har 6 børn.

Tidligere straffe:

1869 - 1 års forbedringshusarbejde for fåretyveri

1877 - 2/3 års forbedringshusarbejde for tyveri, betleri og løsgængeri

iflg. Gørding-Malt Herreders Extrarets dom af 30-11-1877

Horsens, løsladt 05-06-1878

Fange
Navn Christian Hansen
Fangenummer (stamrullenr.) 404
Straf (type og længde) Forbedringshus, 3 år
1. domsinstans Ramsø Tune Herreders Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1879-12-05
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 13-12-1879 fra Roskilde Arrest
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 1882-12-13
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1842-06-13
Fødested Hylstrup
Sidste opholdssted Vindinge
Erhverv Tjenestekarl
Alder 37 år
Civilstand Ugift
Forbrydelse Tyveri § 232,1
Yderligere tekst i dokumentet

Særdeles kendemærke: Hjulbenet.

Tidligere straffe:

1865 - 2 x 5 dages fængsel på V & B for tyveri

1866 - 6 x 5 dages fængsel på V & B for tyveri og bedrageri

1867 - 4 års forbedringshusarbejde for indbrudstyveri

1872 - 5 års forbedringshusarbejde for indbrudstyveri og løsgængeri

iflg. Københavns Kriminal- og Politirets dom af 06-04-1872 

1873 - 1 års forbedringshusarbejde for tyveri

iflg. Københavns Kriminal- og Politirets dom af 24-06-1873

1878 - 4 x 5 dages fængsel på V & B for falsk

1879 - 6 x 5 dages fængsel på V & B for ulovlig omgang med hittegods

Vridsløselille, løsladt 09-10-1875