Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1878 - 1885
(Alle billeder i serien)
Fange
Navn Vincens Rieber Rieffestahl
Fangenummer (stamrullenr.) 455
Straf (type og længde) Forbedringshus, 1 1/2 år
1. domsinstans Rougsø m.fl. Herreders Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 15-12-1879
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 27-12-1879 fra Randers Arrest *)
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 27-12-1880
Yderligere tekst i dokumentet

*) ca. 3 mdr., desuden 3 mdr. og 8 dage på sygehus og Århus Sindssygeanstalt

Særdeles kendemærke: Lidt tunghør på højre øre. Usikker noget stammende tale.

Værnepligt:

Militærarbejder - 1864

Fødselsdato (dd-mm-åååå) 06-08-1840
Fødested Gillestedgaard
Sidste opholdssted Ørsted
Erhverv Postekspeditør
Alder 39 år
Civilstand Gift
Forbrydelse Kassemangel, uredelig regnskabsførelse, tilintetgørelse af breve og bedragerie m.h.t. pengeforsendelser som postembedsmand §§ 135, 138, 258
Fange
Navn Jørgen Pedersen
Fangenummer (stamrullenr.) 395
Straf (type og længde) Forbedringshus, 1 1/2 år
1. domsinstans Næstved Købstads Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 24-12-1879
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 30-12-1879 fra Næstved Arrest (3 uger)
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 30-06-1881
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 08-04-1844
Fødested Neder Vindinge
Sidste opholdssted Næstved
Erhverv Arbejdsmand
Alder 35 år
Civilstand Enkemand
Forbrydelse Tyveri (4 g. simpelt ??) § 232
Yderligere tekst i dokumentet

Særdeles kendemærke: Skeler med højre øje. 3 ar på højre knæ.

Har 1 barn.

Tidligere straffe:

1872 - 2 x 5 dages fængsel på V & B for tyveri og bedrageri

1874 - 3 x 5 dages fængsel på V & B for tyveri

1875 - 1 års forbedringshusarbejde for tyveri og bedrageri

iflg. Nakskov Købstads Extrarets dom af 03-04-1875

Vridsløselille, løsladt 15-01-1876