Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1878 - 1885
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Fange
Navn Peder Jensen
Fangenummer (stamrullenr.) 213
Straf (type og længde) Tugthus, 4 år
1. domsinstans Københavns Kriminal- og Politiret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1880-11-27
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 1880-12-07
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 1884-12-06
Forbrydelse Tyveri § 232,2
Yderligere tekst i dokumentet

Værnepligt: 22. Infanteri Regiment - 1859

Tidligere Straffe:

1866 - 6 x5 des V & B, nedsættelse  de meniges 2. kl. og 150 slag rotting - tyveri, absentation efter forordning 11-04-1840 §§ 1, 12 I, 43, 78

1868 - 2/3 års forbedringshus - tyveri og bedrageri

1870 - 6 x 5 dages V og B - bedrageri

1871 - 4 x 5 dages V og B - bedrageri

1872 - 3 års forbedringshus - tyveri og løsgængeri

1876 - 3 års tugthusarbejde - tyveri

iflg. Københavns Kriminal- og Politirets dom af 05-10-1876

1880 - 18 dages tvangsarbejde - betleri

Horsens, løsladt 13-10-1879

 

Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1834-12-13
Fødested Torped, Ringsted
Sidste opholdssted København
Erhverv Grovsmedesvend
Alder
Civilstand Ugift
Fange
Navn Andreas Hansen
Fangenummer (stamrullenr.) 381
Straf (type og længde) Tugthus, 2 år
1. domsinstans Skads Herreds Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1880-12-01
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 1880-12-08
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 1882-12-08
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1835-06-17
Fødested Grimstrup, Skads, Ribe
Sidste opholdssted Esbjerg, Jerne
Erhverv Arbejdsmand
Alder
Civilstand Gift
Forbrydelse Tyveri § 231,1 jfr. § 61,2, bedrageri § 253 og betleri lov 03-03-1860 § 3 i henhold til jfr. § 11
Yderligere tekst i dokumentet

Har 3 børn.

Tidligere straffe:

1853 - 1 års forbedringshus - fåretyveri

1859 - 2 års forbedringshus - tyveri og bedrageri

1867 - 4 x 5 dages V & B - bedrageri

1873 - 3 x 5 dages V & B - tyveri og ulovlig omgang med hittegods

1873 - 2/3 års forbedringshus - tyveri og bedrageri

1876 - 4 x 5 dages V & B - bedrageri

1878 - 5 x 5 dages V & B - bedrageri

1878 - 6 x 5 dages V & B - bedrageri

1879 - 1 års forbedringshus - bedrageri

iflg. Varde Købstads Extrarets dom af 28-06-1879

Horsens, løsladt 08-07-1880