Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1878 - 1885
(Alle billeder i serien)
Fange
Navn Jens Christiansen
Fangenummer (stamrullenr.) 16
Straf (type og længde) Tugthus, livstid iflg. kgl. resolution af 19-11-1880
1. domsinstans Elbo, Brusk og Holmans Herreders Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 09-06-1880
2. domsinstans Viborg Landsoverret
Domsdato 2. instans (dd-mm-åååå) 09-08-1880
3. domsinstans (højesteret) Højesteret
Domsdato 3. instans (dd-mm-åååå) 25-10-1880
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 11-12-1880
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 10-04-1897
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 23-11-1853
Fødested Klattrup, Smidstrup, Vejle
Sidste opholdssted Vellinggaard, Smidstrup
Erhverv Tjenestekarl
Alder
Civilstand Ugift
Forbrydelse Mord § 190
Yderligere tekst i dokumentet
  • Afgået den 10-04-1897 iflg. kgl. resolution af 01-04-1897.
  • Har nu kvalt (??) sin kæreste, hvem han havde besvangret. Angiver som årsag - kærlighed til en anden.
Fange
Navn Lars Abraham Phersson (Pettersson, Petersen)
Fangenummer (stamrullenr.) 387
Straf (type og længde) Tugthus, 2 år
1. domsinstans Københavns Kriminal- og Politiret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 26-10-1880
3. domsinstans (højesteret) Højesteret
Domsdato 3. instans (dd-mm-åååå) 07-12-1880
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 15-12-1880
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 15-12-1882
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 10-12-1840
Fødested Røsby, Kroneberg Län, Småland, Sverige
Sidste opholdssted København
Erhverv Arbejdsmand
Alder
Civilstand Ugift
Forbrydelse Tyveri § 232,1 og overtrædelse af polititilhold lov 03-03-1860 § 1
Yderligere tekst i dokumentet
  • Særdeles kendemærke: Venstre ringefinger mangler 2 yderste led, ar på venstre tommelfinger, ar på højre langefinger.
  • Værnepligt: Svensk soldat
  • Tidligere straffe:

1871 - 2 x 5 dages fængsel på V & B - tyveri

1871 - 5 dages fængsel på V & B - forbrydelse mod den offentlige myndighed

1874 - 5 x 5 dages fængsel på V & B - tyveri

1875 - 1 års forbedringshus - tyveri

1878 - 3 x 5 dages fængsel på V & B - ulovlig omgang med hittegods

1879 - 1 1/2 års forbedringshus - tyveri

iflg. Højesterets dom af 17-01-1879

1880 - 24 dages tvangsarbejde - løsgængeri

Horsens, løsladt 24-01-1880