Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1878 - 1885
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Fange
Navn Niels Albrecht Easmussen kaldet Albert Rasmussen
Fangenummer (stamrullenr.) 420
Straf (type og længde) Forbedringshus, 1 år
1. domsinstans Københavns Kriminal- og Politiret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1879-12-30
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 05-01-1880 fra Christianshavns Arrest (1 mdr.)
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 1881-01-05
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1854-05-26
Fødested København
Sidste opholdssted København
Erhverv Ladegaardslem
Alder 25 år
Civilstand Ugift
Forbrydelse Bedrageri og løsgængeri § 253 og lov 03-03-1860 § 1
Yderligere tekst i dokumentet

Særdeles kendemærke: Ar efter kirtler p begge arme, et meget langt do. under hagen. Svagsynet på begge øjne. 2 krogede fingre på højre hånd og 3 på venstre.

Har 1 barn.

Tidligere straffe:

1871 - 15 slag rotting for bedrageri

1872 - 2 x 5 dages fængsel på V & B for bedrageri

1872 - 3 x 5 dages fængsel på V & B for tyveri

1872 - 5 x 5 dages fængsel på V & B for bedrageri

1873 - 1 1/2 års forbedringshus for bedrageri

1875 - 2 års forbedringshus for bedrageri

1876 - 3 års forbedringshus for tyveri, bedrageri og falsk angivelse

1879 - 2/3 års forbedringshus for bedrageri

iflg. Københavns Kriminal- og Politirets dom af 04-03-1879

Horsens, løsladt 07-11-1879 klassefange

Fange
Navn Jens Mortensen
Fangenummer (stamrullenr.) 173
Straf (type og længde) Tugthus, 4 år
1. domsinstans Middelsom-Sønderbjerg Herreders Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1879-12-20
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 05-01-1880 fra Viborg Arrest (11 uger)
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 1884-01-05
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1834-06-02
Fødested Vestbjerg
Sidste opholdssted Vestbjerg
Erhverv Arbejdsmand
Alder 45 år
Civilstand Ugift
Forbrydelse Fåretyveri
Yderligere tekst i dokumentet

Særdeles kendemærke: Ar på venstre øjenlåg, tyndhåret.

Værnepligt:

11. Bataljon - 1857

Tidligere straffe:

1851 - 15 slag rotting for tyveri

1858 - 2 x 5 dages fængsel på V & B og nedsættelse i de meniges 2 kl. for tyveri

1861 - 4 års forbedringshusarbejde for tyveri

1865 - 8 års forbedringshusarbejde for tyveri

1875 - 2 års forbedringshusarbejde for tyveri

1876 - 3 års forbedringshusarbejde for tyveri

iflg. Aalborg Købstads Extrarets dom af 07-07-1876

Horsens, løsladt 15-07-1879 klassefange