Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1878 - 1885
(Alle billeder i serien)
Fange
Navn Anders Jørgen Hansen
Fangenummer (stamrullenr.) 483
Straf (type og længde) Forbedringshus, 1 1/2 år
1. domsinstans Bjerge-Åsum Herrders Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 01-03-1880
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 10-03-1880 fra Odense Arrest (5 uger)
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 10-09-1881
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 05-04-1848
Fødested Lumby
Sidste opholdssted Lumby
Erhverv Arbejdsmand
Alder 31 år
Civilstand Ugift
Forbrydelse Vold og tyveri §§ 203, 232 jfr. § 62
Yderligere tekst i dokumentet

Værnepligt:

19. Regiment, 4. Kompagni nr. 427/1871

Tidligere straffe:

1875 - 2 x 5 dages fængsel på V & B for tyveri

1875 - 1 års forbedringshusarbejde - tyveri

1877 - 3 x 5 dages fængsel på V & B for bedrageri

1877 - 1 1/2 års forbedringshusarbejde - tyveri

1878 - 4 x 5 dages fængsel på V & B for overtrædelse af § 348 og løsgængeri og betleri

Desuden straffet 7 gange i militærtjenesten dels for disciplinære forseelser og dels efter krigsretsdom

Iflg. Bjerge Åsum Herreders Extrarets dom af 01-10-1877

Vridsløselille, løsladt 09-10-1878

Fange
Navn Lars Peder Hansen
Fangenummer (stamrullenr.) 66
Straf (type og længde) Tugthus, 10 år + 6 måneders tillægsstraf iflg. *)
1. domsinstans Løve Herreds Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 03-03-1880
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 10-03-1880 fra Høng Arrest (ca. 10 uger)
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 11-09-1890 løsladt den 14-05-1889 iflg. kgl. resolution af 03-05-1889 mod at forlade landet
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 28-09-1859
Fødested Kirke Helsinge
Sidste opholdssted Slagelse
Yderligere tekst i dokumentet

*) Dom ved Løve Herreds Extraret af 28-10-1880 + 1 dag iflg. kgl. resolution af 29-1-1880

Særdeles kendemærke: Ar på venstre hånds pegefinger.

Tidligere straffe:

1876 - 15 rottingslag for tyveri og ulovlig omgang med hittegods

1877 - 20 dages fængsel på sædvanlig fangekost for tyveri

1877 - 4 x 5 dages fængsel på V & B - tyveri

1878 - 4 x 5 dages fængsel på V & B - tyveri

Erhverv Tyende
Alder 20 år
Civilstand Ugift
Forbrydelse Tyveri og brandstiftelse §§ 231 jfr. 229,4 og § 280 tillægsstraffen i overensstemmelse med §§ 64 og 231