Bliv indtaster

Arkivsamling
Kriminalitetshistorie
Arkivskaber Statsfængslet i Horsens
Arkivserie Stambog
Indhold 1878 - 1885
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Fange
Navn Ole Nielsen
Fangenummer (stamrullenr.) 87
Straf (type og længde) Tugthus, 8 år
1. domsinstans Vordingborg søndre Birks Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1879-09-01
2. domsinstans Landsover- samt Hof- og Stadsretten
Domsdato 2. instans (dd-mm-åååå) 1879-11-14
3. domsinstans (højesteret) Højesteret
Domsdato 3. instans (dd-mm-åååå) 1880-01-05
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 17-01-1880 fra Vordingborg Arrest
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 17-01-1888 afgået den 21-11-1887 på betinget benådning
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1828-03-23
Fødested Vintersbølle
Sidste opholdssted Bakkebølle
Erhverv Arbejdsmand
Alder 51 år
Civilstand Gift
Forbrydelse Brandstiftelse § 280
Yderligere tekst i dokumentet

Særdeles kendemærke: Et langt ar på venstre hånds pegefinger.

Har 5 børn.

Fange
Navn Jørgen Jensen Nellemann
Fangenummer (stamrullenr.) 327
Straf (type og længde) Tugthus, 2 år
1. domsinstans Svendborg Købstads Extraret
Domsdato 1. instans (dd-mm-åååå) 1880-01-13
Indsættelsesdato (dd-mm-åååå) 21-01-1880 fra Svendborg Arrest (5 uger)
Løsladelsesdato (dd-mm-åååå) 21-01-1882 afgået ved døden 24-09-1880
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1811-12-17
Fødested Svendborg
Sidste opholdssted Svendborg
Erhverv Arbejdsmand
Alder 68 år
Civilstand Ugift
Forbrydelse Tyveri 5 g. simpelt § 232 jfr. §§ 11 og 14
Yderligere tekst i dokumentet

Særdeles kendemærke: Et langt ar på venstre hånds pegefinger.

Tidligere straffe:

1839 - 4 x 5 dages fængsel på V & B for tyveri

1840 - 4 x 5 dages fængsel på V & B for bedrageri

1852 - 3 x 5 dages fængsel på V & B for overtrædelse af polititilhold

1855 - 10 års tugthusarbejde for tyveri

1867 - 3 års tugthusarbejde for tyveri

1872 - 4 års tugthusarbejde for tyveri

7 gange for tyveri, røveri m.m. opnået straffefrihed, senest ved Højesterets dom af 25-06-1877

iflg. Fåborg Købstads Extrarets dom af 12-01-1872

Horsens, løsladt den 21-01-1876